Chương trình đối tác
Hợp tác phát triển cùng 3F Solutions
3F Solutions - Digital Marketing Platform - Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển trên online
Silver [0 - 50] khách vip
Khởi đầu thành công cùng 3F
  • Lần VIP đầu tiên: 25% bonus
  • Lần VIP sau này: 15% bonus
  • Cộng dồn VIP hàng tháng
Gold [50 - 150] khách vip
Đồng hành thành công cùng 3F
  • Lần VIP đầu tiên: 30% bonus
  • Lần VIP sau này: 20% bonus
  • Cộng dồn VIP hàng tháng
Premium [150+] khách vip
Thành công cùng 3F
  • Lần VIP đầu tiên: 40% bonus
  • Lần VIP sau này: 25% bonus
  • Cộng dồn VIP hàng tháng